مفتخریم به دوستان گیلانی خود این مژده را بدهیم که در این هفته روغن زیتون زرگون در هاپیر احمدی رشت توزیع می شود .

با تشکر از صبر و شکیبایی و همراهی شما عزیزان استان گیلان.زرگون دری رو به سلامتی