آیا می دانید روز جهانی زیتون ۲۶ نوامبر مصادف با ۵ آذر ماه است؟!

World olive day:26 November

شعار روز جهانی زیتون:

“برای محافظت از سیاره ما وسلامت ما زیتون را انتخاب کنید”

choose olives to protect our plant and our health

شعار ما:

“همه ما فقط یک زمین داریم”